Rekonštrukcia detského ihriska

ihrisko titl

Začiatkom letných prázdnin prebehla v areáli dolnej ZŠ rekonštrukcia ihriska s umelou trávou. Pôvodný povrch bol do takej miery zodratý, že často dochádzalo k úrazom práve kvôli zlému technickému stavu.  Keďže detské ihrisko je jedno z najpoužívanejších v Bystrickej doline, bolo nevyhnutné demontovať pôvodný umelý koberec a na jeho miesto bol inštalovaný umelý koberec s ešte hustejším a kvalitnejším vlasom. Novinkou tohto ihriska je, že okrem futbalu si na svoje prídu aj fanúšikovia volejbalu a tenisu. Športu zdar! 

 

ihr_1.jpg ihr_10.jpg ihr_11.jpg ihr_12.jpg ihr_2.jpg ihr_3.jpg ihr_4.jpg ihr_5.jpg ihr_6.jpg ihr_7.jpg ihr_8.jpg ihr_9.jpg