Oznam pre rodičov

Navštevuje Vaše dieťa strednú alebo vysokú školu? Nezabudnite doložiť pre účely prídavku na dieťa potvrdenie o návšteve školy. Viac informácií vrátane potvrdenia o návšteve školy ako aj miesta, kde treba potvrdenie odovzdať nájdete na: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=521589