Deň rodiny prvýkrát v našej obci

dr titl

Obec Stará Bystrica v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Starej Bystrici zorganizovala v sobotu 8. augusta 2015 prvýkrát deň rodiny, ktorý je výborným príkladom prepojenia spoločenského a duchovného života.

 

Popoludní sa začali súťaže pre deti, v ktorých si zmerali sily všetci už od tých najmenších – lístkovo, štuplíkovo, lanový beh, ceruzkovo, guličkovo, skákanie vo vreci, kolkovo aj balónovo – deti prechádzali jednotlivými disciplínami, za ktoré dostávali peniaze, tzv. „lany". Za tieto si potom v pripravenom obchode mohli vybrať svoju odmenu v hodnote podľa toho, ako boli šikovní v súťažiach. O 18.00 sa začala slávnostná svätá omša pri kaplnke na Lánoch, ktorú celebroval náš pán dekan, správca farnosti Stará Bystrica vdp. Miroslav Janás. V minulosti mala táto svätá omša tradíciu, a tak sme ju chceli takýmto spôsobom – spojením s podujatím pre rodiny – obnoviť. Po svätej omši pokračovali súťaže, aby sa mohli zapojiť aj deti, ktoré prišli až neskôr. Mamičky zo svojich kuchýň priniesli dobroty do súťaže „O NAJ RODINNÝ KOLÁČ". Zapojilo sa 15 rodín a ich pekárske výkony hodnotila porota, ktorej predsedom bol vdp. Miroslav Janás. Na koláčoch si pochutili všetci návštevníci a nechýbalo ani vymieňanie receptov. Otcovia sa zasa mohli so synmi zapojiť do futbalového turnaja medzi deťmi a rodičmi. Hoci nebolo dôležité zvíťaziť v štýle olympijského ducha Pierra de Coubertina, predsa otcovia nepredali svoju kožu lacno. Všetci sa mohli zapojiť aj do eRko tancov, ktoré učili animátorky z našej farnosti. Po zotmení nasledoval posledný bod programu, a to "Rozprávka na dobrú noc", ktorou sa zavŕšil deň plný športových aktivít, zábavy a duchovna.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli zrealizovať toto podujatie pod záštitou členky obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica Mgr. Kataríny Borisovej. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

 

dr0.jpg dr1.jpg dr10.jpg dr11.jpg dr12.jpg dr13.jpg dr15.jpg dr16.jpg dr17.jpg dr18.jpg dr19.jpg dr2.jpg dr21.jpg dr3.jpg dr4.jpg dr5.jpg dr6.jpg dr7.jpg dr9.jpg dr_titl.jpg