Odovzdanie hasičského vozidla

Milí priatelia,
pozývame Vás na slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Tatra T148 Dobrovoľnému hasičskému zboru v Starej Bystrici, ktoré prešlo kompletnou opravou a modernizáciou. Náš DHZ tak získal moderné zásahové vozidlo, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie ochrany majetku a osôb. Odovzdanie vozidla spolu s jeho požehnaním sa uskutoční v nedeľu 5. Júla 2015 o 11.15 hod na Rínku sv. Michala Archanjela za účasti ministra vnútra Slovenskej republiky Róberta Kaliňáka.