Informácia o stave a pobyte obyvateľstva obce Stará Bystrica za rok 2021

 

stara bystricaPočet obyvateľov na začiatku roka 2021
muži 1384
ženy 1365
Spolu 2749

 

Zvýšenie v priebehu roka
- narodením
muži 18
ženy 17
- prisťahovaním
muži 21
ženy 22
Spolu 78 

 

 

Úbytok v priebehu roka
- zomretím
muži 23
ženy 9

- odsťahovaním
muži 11
ženy 12

 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2021
Muži 1389
Ženy 1383
Spolu 2772