Upozornenie na používanie transparentných (priesvitných) plastových vriec pri zbere plastov

 

vrecia na separovany odpad 12ac63 mdVážení spoluobčania,

 

dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste pri zbere plastov používali výlučne transparentné (priesvitné) vrecia na to určené.

 

Spoločnosť vykonávajúca zber plastov pristúpila k tomuto kroku z dôvodu, že vo farebných (čiernych, modrých, žltých...) nepriehľadných vreciach sa čoraz častejšie začal objavovať aj tuhý komunálny odpad a iné, čo do plastov nepatrí.

 

Upozorňujeme teda, že ak sa pri zbere plastov vyskytnú aj iné – farebné vrecia, nebudú od nasledujúceho vývozu zozbierané!

 

V prípade, že budete potrebovať ďalšie transparentné (priesvitné) plastové vrecia, môžete si ich bezplatne vyzdvihnúť na zbernom dvore v našej obci počas otváracích hodín (utorok, štvrtok 08.00 h – 17.00 h, sobota 08.00 h – 12.00 h).