Komunálne voľby 2014

 

VÝSLEDKY ZA OBEC STARÁ BYSTRICA:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 2204
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1045
Počet odovzdaných obálok: 1045
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1030
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 963

Za starostu obce bol zvolený:
PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD. – 963 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Pavol Strnádel – 607 hlasov
2. Miroslav Kováč – 509 hlasov
3. Martin Baník    – 487 hlasov
4. Katarína Borisová – 406 hlasov
5. Ján Kubeň – 373 hlasov
6. Anton Kolembus – 349 hlasov
7. Jozef Masnica – 348 hlasov
8. Jozef Brisuda – 330 hlasov
9. Miloš Paholek – 315 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
10. Miroslav Kuric – 302 hlasov
11. Jaroslav Knapec – 293 hlasov
12. Jozef Škorvaga – 272 hlasov
13. Milan Prišč – 269 hlasov
14. Jozef Kalužný – 243 hlasov
15. Michal Poništ – 207 hlasov
16. Iveta Novosadová – 176 hlasov
17. Anna Magátová – 163 hlasov
18. Jana Michálková – 158 hlasov