Opätovná výzva k podpisu dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre deti pôvodnej ambulancie MUDr. Surovku

 

deti a dorast 7Všeobecná ambulancia pre deti a dorast v KNsP Čadca opätovne prosí rodičov pacientov od MUDr. Surovku, ktorí ešte neboli podpísať dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo si neprevzali zdravotnú dokumentáciu, aby sa čím skôr dostavili do Všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v KNsP Čadca - Poliklinika 2. posch., č. dverí 213 (t. č. 041/46 04 676, čas od 08.00 h do 14.00 h).


Ambulancia zároveň informuje, že v prípade záujmu zaregistruje aj nových pacientov.