Upozornenie na nesprávne triedenie odpadu v našej obci!

 

odpad i 5382200Vážení spoluobčania,


dovoľujeme si Vás upozorniť na nesprávne triedenie odpadu v našej obci.


Najmä v kontajneroch, ktoré sú určené na sklo sa často objavujú aj iné druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Stáva sa, že do týchto nádob sú vhodené aj igelitové tašky, vrecia a iné, čo má za následok, že sa celá nádoba musí ručne opätovne pretriediť.


Prosíme Vás preto, aby ste rešpektovali separovanie triedených zložiek odpadu!