Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Nebezpecenstvo poziaru 565px 22 Jún 2020Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 11. 06. 2021 od 06.00 h do odvolania. 

 

Viac informácií nájdete v priloženom súbore. 

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru