Zisťovanie Štatistického úradu SR o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

 

statisticky urad zistovanie domacnosti 2018 e1597741612209Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatitistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2020 (EU SILC 2005 - 2020). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. 

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 442 samospráv, mezdi nimi aj Obec Stará Bystrica. Do zisťovania je zaradených takmer 7 000 domácností. 

 

Zisťovanie sa uskutoční od 12. mája do 31. júla 2021. 

 

Viac informácií sa dočítaté v priloženom súbore: Zisťovanie EU SILC