3. mája 2021 začalo asistované sčítanie obyvateľov

 

sodbObyvatelia, ktorí si nemohli alebo nestihli splniť povinnosť sčítať sa, môžu využiť asistované sčítanie. Týka sa to najmä domácností, kde sa nesčítali všetci jej členovia. Napr. rodičia nesčítali svoje maloleté deti. Každé maloleté dieťa musí byť sčítané na základe svojho rodného čísla (nesčítava sa len dieťa narodené 1.1.2021 a neskôr).


Obec Stará Bystrica vytvorila na obecnom úrade dve kontaktné miesta, kde Vám so sčítaním pomôžu stacionárni asistenti sčítania každý pracovný deň v čase úradných hodín. V prípade záujmu Vám stacionárny asistent sčítania môže podať informáciu, či je vaša domácnosť kompletne sčítaná. 

 


V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, so sčítaním Vám pomôžu mobilní asistenti, ktorí Vás na požiadanie navštívia vo Vašej domácnosti. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta sčítania, ktorý vydal Štatistický úrad SR.


Asistované sčítanie obyvateľov bude prebiehať v našej obci od 03.05.2021 do 13.06.2021, t.j. 6 týždňov. Referenčným dátumom sčítania obyvateľov je 1. január 2021, tzn. všetky údaje, ktoré obyvateľ uvádza v sčítacom formulári musia byť pravdivé k tomuto dátumu.


V prípade ďalších informácií ohľadom asistovaného sčítania realizovaného priamo na obecnom úrade kontaktuje 041/43 95 122.
Ak máte záujem o asistované sčítanie vo Vašej domácnosti, kontaktujte mobilného asistenta p. Miroslavu Strnádlovú na tel. čísle 0908 837 693.

 

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste si dávali pozor na podvodníkov! Stacionárni asistenti a mobilní asistenti sa preukazujú Preukazom asistenta.


Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania. Viac informácií tu.

 

Čo potrebujete vedieť k asistovanému sčítaniu obyvateľov?