Aktuálne plánované asfaltácie

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 07.04.2021)

 

Obec Stará Bystrica informuje o aktuálne plánovaných asfaltáciách:

 

- miestna komunikácia v lokalite za nákupným strediskom (stredná a pravá vetva);
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Baníka, pána Štrbu, pánaTomčalu...);
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Krúpu...);
- miestna komunikácia do Pytlov;
- miestna komunikácia na Lánoch do Ondrejkov;
- miestna komunikácia od Rínku sv. Michala Archanjela k lokalite Za pálenicou;

 

V uvedených lokalitách bude v tejto fáze položená spodná vyrovnávacia vrstva asfaltu, prípadne bude vyplnená ryha po budovaní kanalizácie.

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 284 504 alebo telefonicky na Obecný úrad v Starej Bystrici, tel. 041/4395122.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.