Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie lesov pred požiarmi

 

P002Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: 


- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

 

Viac informácií v priloženom súbore. 

 

Opatrenia a základné požiadavky  na zabezpečenie  ochrany lesov pred požiarmi