Elekronické ščítanie obyvateľov sa uskutoční len od 15.02.2021 do 31.03.2021

sobd2021 logo2Posúva sa len asistované sčítanie.

 

Vzhľadom na uskutočnené zmeny v sčítaní obyvateľov dávame do pozornosti nasledovné termíny.

 

Od 15.2.2021 do 31.3.2021 sa realizuje elektronické sčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľmi v jednej bytovej domácnosti.


Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v tomto termíne.


Sčítanie v danom termíne bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

 

Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. 

 

 

V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

 

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV:

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí, mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícií aj mobilnú aplikáciu. Zúčastniť sa na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky.

 

ROZHODUJÚCI OKAMIH SČÍTANIA - čo to znamená?

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania vo formulári uvedie sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z 31.12.2020 k 1.l.2021.

To znamená:

- ak formulár vyplňujete vo februári, keď ste práve uzatvorili manželstvo, váš rodinný stav k 1.1.2021 neuvediete teda, že ste vydatá alebo ženatý, ale slobodný, nakoľko taká skutočnosť bola k 1.1.2021. Ak sa vám narodilo dieťatko napr. vo februári, preňho formulár nevypĺňate, pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčítania 1.1.2021 ste boli bezdetní.

 

POSUN TERMÍNU ASISTOVANÉHO SČÍTANIA:

Ak sa obyvateľ nemôže a nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa, môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta , ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády sa posúva termín asistovaného sčítania a toto asistované sčítania sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Na dosčítanie obyvateľov budú k dispozícií mobilní asistenti a kontaktné miesta, o ktorých bude podaná informácia na webovej stránke obce www.starabystrica.sk začiatkom apríla.

 

Zdroje informácii:

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov, navštívili stránku www.scitanie.sk. Ďalšie informácie sa nachádzajú na Instagrame, Facebooku a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

Vážení občania, prosíme Vás, aby ste využili v rámci svojich možností a za pomoci príbuzného, alebo osoby blízkej a osoby žijúcej v spoločnej domácností elektronické sčítanie obyvateľov v dobe od 15.2.2021 do 31.3.2021 a aj vzhľadom na súčasnú situáciu si ho neodkladali na asistované sčítanie. 

 

Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy veľmi dôležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov  získava  obec podielové dane. Tieto podielové dane obec využíva na financovanie bežných činností, verejného  osvetlenia,  údržbu miestnych komunikácií, základných a materských škôl,  taktiež finančné prostriedky, ktoré obec dostane sa použijú na realizovanie ďalších  potrebných vecí, týkajúcich sa zabezpečenia a fungovania života v obci a na jej zveľaďovanie.

 

Elekronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční len od 15.02.2021 do 31.03.2021.