Odpisovanie stavu vodomerov

 

vodomerVážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v termíne od 18. 01. 2021 do 29. 01. 2021 budú poverení pracovníci spoločnosti SEVAK, a. s. odpisovať stavy vodomerov v obci Stará Bystrica.

 

Vzhľadom k uvedenému Vás prosia o sprístupnenie Vašich vodomerov.

 

Stav vodomeru si môžete tiež odčítať sami a nahlásiť ho poverenému pracovníkovi pri príchode, resp. ho umiestniť na viditeľné miesto pri rodinnom dome.

 

Pracovníci začnú na dolnom konci obce a prechádzať budú smerom na Lány.