Zimná údržba v obci Stará Bystrica

 

zimná údržbaVážení občania,

 

v prípade, že budete mať problémy so zimnou údržbou miestnych komunikácií, môžete sa obrátiť na jednotlivých pracovníkov, ktorí budú túto údržbu vykonávať.

 

V prípade nevyriešenia Vašej požiadavky priamo u konkrétneho pracovníka, môžete kontaktovať pána Michala Šadibola 0905 937 350.

 

Pracovníci údržby miestnych komunikácií v obci Stará Bystrica:

 

Miloš Ďurica 0902 212 579 - Rusnákovia, Šimáškovia, Podkova, obchod Jednota, Budošovia, Královia

Milan Prievozník 0908 911 689 – Kanderovia, Strnádlovia, Sihly, Hámer, Pavlíkovia, Slezákovia

Pavol Zjatek 0918 470 037- MK pri píle K-TEN, Prídavky po DK, MK okolo starého ihriska a okolo Pálenice + horná ZŠ

Vladimír Tomčala 0918 726 538 – centrum – Rínok sv. Michala, dolná ZŠ, MK pri Pantárni, okolo hotela, Pytlovia, Brehy, nákupné stredisko

Rasťo Čierňava 0918 335 020 – Benzinol, Nižné Lány a Vyšné Lány