Vyhlásenie kandidatúry

 

volby204Miestna volebná komisia v Starej Bystrici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala 1 kandidáta a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 18 kandidátov.

 

 

 

 

 

Kandidát pre voľby starostu obce:

1. Ján Podmanický, PhDr. JUDr. PhD., 37 r., právnik, poslanec NR SR, Stará Bystrica č. 515, SMER – SD, SNS

Kandidáti pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Martin Baník, Ing., 38 r., pedagóg, Stará Bystrica č. 161, nezávislý kandidát
2. Katarína Borisová, Mgr., 24 r., odborná pracovníčka, Stará Bystrica, Lány č. 814, nezávislá kandidátka
3. Jozef Brisuda, 46 r., pedagóg, Stará Bystrica č. 214, SMER – SD, SNS
4. Jozef Kalužný, 58 r., technik, Stará Bystrica č. 675, SMER – SD, SNS
5. Jaroslav Knapec, RNDr., PhD., 53 r., štátny zamestnanec, Stará Bystrica, Lány č. 893, SMER – SD, SNS
6. Anton Kolembus, 60 r., živnostník, Stará Bystrica č. 606, SMER – SD, SNS
7. Miroslav Kováč, JUDr., 32 r., právnik, Stará Bystrica, Lány č. 764, SMER – SD, SNS
8. Ján Kubeň, 34 r., živnostník, Stará Bystrica, Lány č. 828, nezávislý kandidát
9. Miroslav Kuric, Ing., 28 r., odborný asistent, Stará Bystrica č. 129, nezávislý kandidát
10. Anna Magátová, 39 r., fyzioterapeutka, Stará Bystrica č. 285, nezávislá kandidátka
11. Jozef Masnica, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, Stará Bystrica, Lány č. 793, nezávislý kandidát
12. Jana Michálková, Bc., 48 r., štátna zamestnankyňa, Stará Bystrica č. 281, SĽS
13. Iveta Novosadová, 46 r., predavačka, Stará Bystrica č. 168, nezávislá kandidátka
14. Miloš Paholek, Mgr., 46 r., štátny zamestnanec, Stará Bystrica č. 34, SMER – SD, SNS
15. Michal Poništ, 28 r., živnostník, Stará Bystrica č. 520, nezávislý kandidát
16. Milan Prišč, 55 r., živnostník, Stará Bystrica, Lány č. 910, SMER – SD, SNS  
17. Pavol Strnádel, Mgr., 31 r., manažér európskych projektov, Stará Bystrica č. 397, SMER – SD, SNS
18. Jozef Škorvaga, 42 r., riaditeľ obchodnej spoločnosti, Stará Bystrica č. 645, SMER – SD, SNS