Oznam k bohoslužbám

 

oznam k bohoslužbám

Na bohoslužby môžeme aktuálne využiť len miesta na sedenie, a to max. polovicu kapacity, (tzn. máme k dispozícii 220 miest na 1 sv. omšu).

 

Na nedeľné omše (8:00, 10:30 a v sobotu 17:00 h.) si môžeme zarezervovať miesto dvoma spôsobmi:

a) prevzatím lístka počas týždňa po omšiach, alebo
b) prihlásením počas týždňa telefonicky, mailom a pod.

 

(Obsadenosť miest je možné sledovať na webovej stránke).

 

Rezervácie platia do 10 min. pred začiatkom slávenia, potom budú uvoľnené pre voľný vstup (do naplnenia kapacity).

Do kostola vchádzame výlučne hlavným vchodom. (Bočné vchody slúžia na vychádzanie).
3 min. pred začiatkom slávenia alebo po naplnení kapacity sa vchodové dvere zatvárajú.

 

Zaujímame len miesta na sedenie, ktoré sú označené (v laviciach nálepkou pred sebou, na lavičkách stužkou, plus stoličky). Sedíme „šachovnicovo“ (všetci, aj členovia 1 domácnosti).

 

Sv. omša sa slávi v interiéri kostola pre výlučne sediacich veriacich. V priestore vedľa kostola platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb. Ostatným odporúčame, aby zostali doma a sledovali svätú omšu prostredníctvom médií. Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej omši je stále v platnosti.

 

Podrobné informácie na stránke farnosti: www.starabystricafara.sk.