Harmonogram pre druhé kolo celoplošného testovania (08.00 h - 20.00 h)!

 

certifikátAreál tréningového centra Potôčky je vyhradený pre súpisné čísla od 1 do 485, pričom v sobotu 07.11.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 1 do 250 a v nedeľu 08.11.2020 rodinné domy s číslami od 251 do 485 podľa upraveného časového harmonogramu!

 

Sobota - TC Potôčky - harmonogram

Nedeľa - TC Potôčky - harmonogram

 

Areál za dolnou základnou školou je vyhradený pre súpisné čísla od 486 a vyššie, pričom v sobotu 07.11.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 486 do 725 a v nedeľu 08.11.2020 rodinné domy s číslami od 726 a vyššie podľa upraveného časového harmonogramu!

 

Sobota ZŠ - harmonogram

Nedeľa ZŠ - harmonogram

 

 

 

 

Vzhľadom na to, aby sme sa vyhli enormnému stretnutiu občanov v jednom okamihu, prosíme Vás, aby ste dodržiavali zverejnený harmonogram!

 

Hodinu pred testovaním nejedzte, nefajčite, nepoužívajte ani spreje či kvapky do nosa, taktiež nepoužívajte kloktadlá alebo iné dezinfekcie, nakoľko by mohli ovplyvniť výsledok testu.

K testovaniu si nezabudnite priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca!

 

Dôležité upozornenie: Osoby, ktorým vyšiel na uplynulom testovaní pozitívny výsledok testu a osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti (aj keď boli negatívne) sa druhého kola pretestovania nemôžu zúčastniť, nakoľko sú povinné zostať v 10-dňovej karanténe!

 

V časovom harmonograme sú uvedené všetky súpisné čísla, nakoľko obec nemá vedomosť o tom, kto bol v prvom kole pozitívne testovaný, avšak platí, že pozitívne osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti (aj keď sú negatívne) sa druhého kola testovania na COVID-19 nezúčastňujú z dôvodu, že musia dodržať 10-dňovú karanténu.