Druhé kolo celoplošného testovania v obci Stará Bystrica

Druhe kolo plosneho testovaniaVážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 08.11.2020 sa uskutoční druhé kolo celoplošného testovania aj v našej obci.


Upozorňujeme Vás, že oproti minulému víkendu nastala ZMENA V ČASE. Testovanie bude prebiehať aj v sobotu aj v nedeľu od 08.00 h do 20.00 hodiny.  

 

 

Opäť bude platiť, že:
Areál tréningového centra Potôčky je vyhradený pre súpisné čísla od 1 do 485, pričom v sobotu 07.11.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 1 do 250 a v nedeľu 08.11.2020 rodinné domy s číslami od 251 do 485 podľa upraveného časového harmonogramu!

 

Areál za dolnou základnou školou je vyhradený pre súpisné čísla od 486 a vyššie, pričom v sobotu 07.11.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 486 do 725 a v nedeľu 08.11.2020 rodinné domy s číslami od 726 a vyššie podľa upraveného časového harmonogramu!

 

Upravený časový harmonogram, podľa ktorého majú byť otestované jednotlivé súpisné čísla rodinných domov zverejníme zajtra, 6.11.2020 na web stránke www.starabystrica.sk, v mobilnej aplikácii Stará Bystrica, na FB stránke, a tiež bude dostupný v každej predajni potravín v obci Stará Bystrica.

 

Vzhľadom na to, aby sme sa vyhli enormnému stretnutiu občanov v jednom okamihu, prosíme Vás, aby ste dodržiavali zverejnený harmonogram!

 

Organizačné pokyny:

 

Po vstupe do odberného miesta:

- si vydezinfikujete ruky,
- následne vykonáte vstupnú administráciu,
- prevezmete identifikačné číslo,
- prejdete k odpadkovému košu, kde si najskôr vyfúknete nos a potom opäť vydezinfikujete ruky,
- prejdete ku zdravotníkom, ktorým odovzdáte identifikačné číslo a ktorí Vám vykonajú odber,
- vo vyhradenom priestore počkáte na výsledok,
- zdravotník Vám vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu,
- administrátor Vám odovzdá výsledok testu v zalepenej obálke.

 

V prípade pozitívneho výsledku ste povinní dodržať 10-dňovú karanténu.

Hodinu pred testovaním nejedzte, nefajčite, nepoužívajte ani spreje či kvapky do nosa, taktiež nepoužívajte kloktadlá alebo iné dezinfekcie, nakoľko by mohli ovplyvniť výsledok testu.

K testovaniu si nezabudnite priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca!

 

Dôležité upozornenie: Osoby, ktorým vyšiel na uplynulom testovaní pozitívny výsledok testu a osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti (aj keď boli negatívne) sa druhého kola pretestovania nemôžu zúčastniť, nakoľko sú povinné zostať v 10-dňovej karanténe!

 

(V časovom harmonograme sú uvedené všetky súpisné čísla, nakoľko obec nemá vedomosť o tom, kto bol v prvom kole pozitívne testovaný, avšak platí ,že pozitívne osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti (aj keď sú negatívne) sa druhého kola testovania na COVID-19 nezúčastňujú z dôvodu, že musia dodržať 10-dňovú karanténu).