Poďakovanie

 

testovanie poďakovanieVážení občania,

 

dovoľte mi, aby som na tomto mieste vyjadril úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli zabezpečiť plynulý priebeh celoplošného testovania na COVID-19 v obci Stará Bystrica.

 

Úprimné poďakovanie patrí pani doktorke Ivete Jančaříkovej, ktorá prevzala záštitu nad touto akciou v našej obci a prvá nás kontaktovala, že je v prípade potreby ochotná nám, Starobystričanom, pomôcť a bude k dispozícii pokiaľ to bude nevyhnutné. Poďakovanie patrí tiež zdravotnej sestre Ľubici Litvovej, ktorá sa rovnako sama ochotne prihlásila a pokryla druhé odberné miesto v areáli Tréningového centra Potôčky. Týmto zdravotníkom ochotne asistovali: zdravotná setra Nikola Buchová a študenti medicíny Kristína Repáňová, Kristína Poništova, Kristína Gurbová a Jozef Masnica. Prioritne bez nich by nebolo možné testovanie v našej obci uskutočniť, preto im patrí nesmierne uznanie a poďakovanie. 

 

 

Okrem nich nám organizačne pomáhali členovia DHZ Stará Bystrica pod vedením p. Vladimíra Kulasa a p. Pavla Križku - Martin Koščalík, Kristína Husanicová, Ľudmila Masláková, Tomáš Kubatka, Anna Janíčková, Patrícia Magátová, Jana Targošová a Daniel Škorík. Pri administrácii a ostatných zabezpečovacích prácach bola Soňa Tvrdíková, Jana Gustin, Bianka Kadášová, Erika Králiková, Jana Liščáková, Miroslav Kadáš a Tomáš Jančařík. Vážime si, že sa v tejto súčasnej „COVID situácii“ nebáli prísť a vytvorili 2 úžasné tímy pre plynulý priebeh testovania. Všetkým ešte raz vyslovujeme vrúcne poďakovanie.

 

Vďaka patrí aj náhradníkom, ktorí boli ochotní zostať na telefóne a v prípade potreby promptne prísť, a tiež Michalovi Poništovi, ktorý počas oboch dní na svoje náklady poslal pre celé 2 tímy poobedné občerstvenie.

 

V neposlednom rade ďakujem aj mojim kolegom z obecného úradu, ktorí zabezpečovali organizáciu testovania a rovnako prideleným príslušníkom armády a polície za ochotu a pomoc v rámci ich možností.

 

Vám, vážení občania, ďakujem za to, že ste dodržiavali harmonogram, vďaka čomu bolo testovanie plynule, nevznikali rady, odberné tímy mohli pracovať v pokoji a mohli ste byť vybavovaní v podstate priebežne.

 

Druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19 by sa malo uskutočniť v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 8.11.2020. Budeme čakať na pokyny vlády, ale v zásade by sme chceli ponechať celú organizáciu v rovnakom duchu ako prebiehala počas uplynulého víkendu. Pevne dúfame, že sa budeme môcť opätovne obrátiť na zúčastnený personál, aby sme tak mohli aj na základe už získaných skúseností urobiť čo je v našich silách a zabezpečiť pre Vás pokojný priebeh testovania.

 

Občanov, ktorým vyšiel pozitívny výsledok testu a tých, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti prosíme, aby dodržiavali povinnú 10-dňovú karanténu. Negatívnych, aby boli stále opatrní, dodržiavali základné pravidlá (rúško, odstup, dezinfekcia rúk), a aby v čo najväčšej možnej miere minimalizovali kontakty s inými ľuďmi.

 

Všetkým Vám prajem pevné zdravie.

 

S úctou

 

Ján Podmanický, starosta obce