Sumár najdôležitejších informácií pre testovanie na COVID-19 v obci Stará Bystrica vrátane ČASOVÉHO HARMONOGRAMU!

celoplošné testovanieAreál tréningového centra Potôčky je vyhradený pre súpisné čísla od 1 do 485, pričom v sobotu 31.10.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 1 do 250 a v nedeľu 01.11.2020 rodinné domy s číslami od 251 do 485 podľa zverejneného časového harmonogramu!


Sobota TC Potôčky - harmonogram
Nedeľa TC Potôčky - harmonogram

 

Areál za dolnou základnou školou je vyhradený pre súpisné čísla od 486 a vyššie, pričom v sobotu 31.10.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 486 do 725 a v nedeľu 01.11.2020 rodinné domy s číslami od 726 a vyššie podľa zverejneného časového harmonogramu!


Sobota dolná ZŠ - hamonogram 
Nedeľa dolná ZŠ - hamonogram Po vstupe do odberného miesta:


- si vydezinfikujete ruky,
- následne vykonáte vstupnú administráciu,
- prevezmete identifikačné číslo,
- prejdete k odpadkovému košu, kde si najskôr vyfúknete nos a potom opäť vydezinfikujete ruky,
- prejdete ku zdravotníkom, ktorým odovzdáte identifikačné číslo a ktorí Vám vykonajú odber,
- vo vyhradenom priestore počkáte na výsledok,
- zdravotník Vám vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu
- administrátor Vám odovzdá výsledok testu v zalepenej obálke.


V prípade pozitívneho výsledku ste povinní dodržať 10-dňovú karanténu.

 

Upozornenie: Hodinu pred testovaním nejedzte, nefajčite, nepoužívajte ani spreje či kvapky do nosa, taktiež nepoužívajte kloktadlá alebo iné dezinfekcie, nakoľko by to mohlo ovplyvniť výsledok testu. 

 

K testovaniu si nezabudnite priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca!