Základné informácie k odberným miestam v obci Stará Bystrica

 

6614120 1200xAreál Tréningového centra Potôčky je vyhradený pre súpisné čísla 1 – 485

 

Areál za DOLNOU základnou školou (1. – 4. ročník) je vyhradený pre súpisné čísla od 486 a vyššie

 

Vzhľadom na to, aby sme sa vyhli enormnému stretnutiu občanov v jednom okamihu, v priebehu nasledujúcich dní zverejníme predbežný časový harmonogram s jednotlivými súpisnými číslami, ktoré by mali byť otestované v danom dni a časovom úseku.


Súpisné čísla z jednotlivých odberných miest budú rozdelené medzi sobotu a nedeľu. Prvá časť z areálu tréningového centra bude teda otestovaná v sobotu, druhá časť čísel z tréningového centra v nedeľu. To isté bude platiť pre areál dolnej základnej školy, a teda, súpisné čísla sa rozdelia medzi sobotu a nedeľu. 

 


V oboch prípadoch, pri tréningovom centre, aj pri dolnej ZŠ sa bude testovať vonku. Zdravotníci a administratívni pracovníci budú vykonávať jednotlivé úkony cez okno, resp. z dverí, aby sa im aspoň sčasti zabezpečili vhodné pracovné podmienky a nemuseli stáť celý deň vonku.


Do areálu Tréningového centra Potôčky sa bude AUTAMI výlučne vchádzať z hlavnej cesty od rodinného domu p. Heltku, p. Gunčagu a vychádzať druhou stranou – okolo mäsiarstva a zbojníckej bašty. Cesta bude označená dočasným dopravným značením a zároveň regulovaná dobrovoľníkmi.


Do areálu za dolnú základnú školu bude zákaz vjazdu motorových vozidiel. Vodičov preto prosíme, aby parkovali svoje vozidlá na Rínku sv. Michala, či už pri kostole, hlavnej ceste a pod. Do tohto odberného miesta sa bude chodiť výlučne peši zo strany medzi predajňou mäsa a zbojníckou baštou a vychádzať sa bude okolo hlavného vchodu dolnej základnej školy.


V priloženom súbore sú znázornené jednotlivé stanovišťa odberných miest. Fotografie Vám majú priblížiť priebeh testovania, avšak opätovne Vás prosíme, aby ste v deň testovania rešpektovali pokyny pracovníkov.

 

Odberné miesta v obci Stará Bystrica