Celoplošné testovanie v obci Stará Bystrica

 

pilotne testovanie orava okres dolny kubin 4 Vážení Starobystričania,

 

v týchto dňoch pracujeme na príprave avizovaného celoplošného testovania obyvateľstva na COVID-19, ktoré sa má uskutočniť aj v našej obci.

 

Pre testovanie sme vybrali 2 miesta:
1. Areál za dolnou ZŠ;
2. Areál Tréningového centra Potôčky;


V najbližších dňoch zverejníme predbežný časový harmonogram s jednotlivými súpisnými číslami, ktoré by mali byť otestované v danom časovom úseku, aby sme sa tak vyhli enormnému stretnutiu občanov v jednom okamihu.

 

Prvé testovanie prebehne už len v dvoch dňoch, a teda v sobotu a v nedeľu (31.10.2020 – 01.11.2020). Pôvodne bol naplánovaný aj piatok, ten bol ale rozhodnutím Ústredného krízového štábu zrušený. Druhé pretestovanie sa má uskutočniť 7.11.2020 a 8.11.2020 (sobota, nedeľa). 

 

 

Organizačné pokyny:


Príchod: Pri vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky, vyfúkne nos, odkašle a zahodí vreckovku do koša. Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukáže občianskym preukazom. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácii bude osobe pridelené identifikačné číslo.

 

Odber: osoba odovzdá zdravotníkovi pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

 

Odovzdanie výsledkov: osoba čaká na výsledky vo vyhradenom mieste. Pracovník privolá testovanú osobu podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží administratívnemu pracovníkovi občiansky preukaz. Pracovník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

 

V prípade pozitívneho výsledku má osoba dodržať 10-dňovú karanténu!

 

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 rokov do 65 rokov. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.

 

Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať príslušník policajného zboru, príslušník ozbrojených síl, hasiči a dobrovoľníci, preto Vás úctivo žiadame o dodržiavanie ich pokynov.

 

Vážení občania, chceme na tomto mieste poukázať, že ide o naozaj náročnú akciu, kedy musíme za tak krátky čas zabezpečiť nielen samotnú logistiku ale predovšetkým personál ochotný odobrať vzorky, vyhodnotiť výsledok, zabezpečiť administratívu. Stále hľadáme zdravotníkov, stále musíme reagovať na zmeny a nariadenia vlády. Priebežne Vám budeme podávať ďalšie informácie.