STROM ROKA 2018

STROM 2018Dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o podporenie aktivity niekoľkých bývalých rodákov z obce Riečnica vo veci súťaže Strom roka 2018 , kde sme navrhli do súťaže LIPU „ u Novosadov“ v Riečnici, ktorá na naše prekvapenie s takmer 60 stromov navrhnutých v tomto roku do súťaže postúpila do finále súťaže, ktorú organizuje nadácia EKOPOLIS v Banskej Bystrici. Vychádzajúc z predchádzajúcich výsledkov súťaže, keď naposledy vyhral strom Jabloň z Bošace, ktorá obdržala vyše 7000 hlasov sa v takejto súťaži pravdepodobne jedná o skupinovú záležitosť viacerých obcí alebo celej doliny na to, aby strom v takejto súťaži mohol obstáť. Sme toho názoru, že nami navrhovaný strom si zaslúži dôstojné miesto v súťaži. Dovoľujeme si preto požiadať o zverejnenie tejto súťaže, ktorá bude trvať do 30.09.2018 na stránke Vašej obce, prípadne iným spôsobom. Hlasovať možno na webovej stránke formou SMS :www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti. Taktiež možno hlasovať aj prostredníctvom facebooku nadácie EKOPOLIS, kde strom sa nachádza pod číslom 10. Do facebooku sa dá preniesť jednoducho zdieľaním z tejto stránky a možno ho reklamovať aj na súkromných FB stránkach.

V r. 2019 uplynie 30 rokov od vysťahovania obce a začatie naplnenia vodnej nádrže Nová Bystrica. Taktiež v r. 1989 bol natočený film Juraja Jakubiska : Sedím na konári a je mi dobre, časť ktorého filmu sa natáčal v Riečnici v osade Novosadovia, Opalkovia a tento strom hral dosť podstatnú rolu v tomto filme. Obrázky z filmu môžete nájsť na FB Riečnica. Vo filme je zreteľne zachovaný prostredníctvom stromu pohľad na osady Poništovia, Opalkovia, Varínčiakovia, Hruškuliakovia, Jelenčiakovia, Dávidikovia, Buchovia, atď.. Je to pekná pamiatka na Riečnicu. Samozrejme dej filmu je úplne o niečom inom a v každom prípade je tento strom povýšený týmto filmom nad bežné stromy.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať o podporu tejto iniciatívy v najbližších mesiacoch. V prípade potreby kontakt : JUDr. Milan Hablák , t.č. : 0905/969 966.

Komunálne voľby 2018

komunalne volby 2018Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Viac informácií nájdete tu.

Info pre voliča

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o určení počtu poslancov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Obchodná verejná súťaž č. 007/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Stará Bystrica formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").
Podmienky OVS č. 007/2018

Územná štúdia
Situácia

 

OVS7 1sm OVS7 2sm

 

Oslavy zvrchovanosti SR 2018

oslavy 2018 smTermín konania: 13. - 14. júl 2018
Program:
Piatok 13. júla od 18.00 hod - nočná medzinárodná hasičská súťaž „O pohár starostu obce“ (Rínok sv. Michala Archanjela).
Sobota 14. júla od 09.00 hod - nohejbalový turnaj „O pohár obce Stará Bystrica“ (areál ZŠ a CVČ).
Vo večernom programe vystúpia na Rínku sv. Michala Archanjela: Miro Jaroš, Patrik Kováč a Zbojná, Bystrická kasňa, folklórny súbor Urpín, Josef Laufer, Beáta Dubasová, Vidiek... Nebude chýbať zapálenie vatry a ohňostroj. Po polnoci je pre vás pripravená tanečná zábava.
Vstup voľný.

Všetkých srdečne pozývame!