Karate Šport CVČ Stará Bystrica

 

DSCN0818Ako sme už spomínali pri ukončení sezóny 2017, že karate na Slovenskú má vzostupnú popularitu a je o tento šport veľký záujem hlavne zo strany mladých ľudí. Majstrovstvá sveta v Karate 2019, ktoré sa budú konať v Bratislave dávajú tomuto športu vážnosť a sú prísľubom účasti slovenských Karatistov v silnej svetovej konkurencií. Sezóna 2018 sa rozbehla prvým kolom Slovenského pohára federácie, ktoré sa konalo 10. 02. 2018 v Pezinku. Vedenie klubu CVČ Stará Bystrica dalo do prípravy veľa úsilia a naplánovalo väčší počet tréningových jednotiek zameraných na prípravu a vstup do novej sezóny. Ziskom ôsmich medaily bolo vizitkou výbornej prípravy mladých karatistov z klubu Stará Bystrica. 

Účasť na prvom kole pod vedením klubu Jaroslavom Knapcom, Dušanom Tomčalom, Jánom Chmúrom a Milanom Kováčom potvrdili : Andrej Chmúra, Marián Prievozník, Kubeň Braňo, Grigová Soňa, Klieštiková Vanesa, Horváth Tomáš, Tomčala Marek, Svitek Kristián a Hulák Dominik.


Na prvom kole chýbal Mário Paholek: Mário svojou poctivosťou, prístupom k tréningom a vzostupom jeho technickej vyspelosti bol vybratý reprezentovať Slovensku Federáciu karate na prestížnej súťaži v Maďarsku v meste Tököli. Mário súťažil v kategórií kata (kategóriánban) chlapci nad 15 rokov a odniesol si striebornú medailu čo je veľký úspech pre federáciu a úspech pre náš klub.


Pezinok bol pre mladých karatistov úspešný, klub získal 9 medaily a to:
1.miesto: Kubeň Braňo kumite chlapci 9-10 rokov do 150 cm
1.miesto: Prievozník Marián kumite chlapci 13-14 rokov nad 160 cm
2. miesto: Chmúra Andrej kumite chlapci 13-14 rokov do 160 cm
2. miesto: Tomčala Marek kumite chlapci 9-10 rokov do 150 cm
2. miesto: Horváth Tomáš kumite chlapci 11-12 rokov do 150 cm
2. miesto: Grigová Soňa kumite dievčatá 13-14 rokov do 160 cm
3.miesto: Svitek Kristián kumite chlapci 13-14 rokov do 160 cm


Do súbojov v kumite jednotlivcov zasiahli aj Dominik Hulák v kategórii chlapcov 11-12 rokov do 150 cm v súbojoch sa mu nedarilo a medailu nezískal ako aj Vanesa Klieštiková, ktorej sa ušlo 4. miesto v kategórií kumite dievčat 9-10 rokov.


Do súbojov zasiahli aj družstva :
2. miesto - Chlapci kumite 13-14 rokov v zložení Chmúra Andrej, Prievozník Marián a Svitek Kristián
4. miesto – Chlapci kumite 10-12 rokov v zložení Tomčala Marek, Hulák Dominik a Kubeň Braňo
Môžeme konštatovať, že príprava chlapcov pre sezónu 2018 bola na výbornej úrovni. Ďalšie kolo sa uskutoční v Banskej Bystrici, kde pevne veríme že chlapci a dievčatá zabojujú ako v prvom kole.


083.JPG 085.JPG 091.JPG 092.JPG 096.JPG 20180210_105936.jpg DSCN0818.JPG

Obchodná verejná súťaž č. 004/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

Obchodná verejná súťaž č. 003/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS")

Obchodná verejná súťaž č. 002/2018

 

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS")